اسامی کردی برای برند

اسامی کردی برای برند

اسامی کردی برای برند و شرکت اسم دختر کردی ، نام کوردی دخترانه -> حرف آ : آنیما (بی نیاز – بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد) ->حرف پ : په‌ریخان پرشنگ (پرتو) پاراو (پاراو) پاکان (پاکان: نیکان) پاکانە (پاکانه: تبرئه، مبری) پاکاو (پاکاو) پاکینە (پاکینه) پرووشە (پُروشه: دانه‌های ریز برف) پڕژین (پُرژین) پڕناز (پُرناز) پژال (پژال: جوانهٔ نازک) پەرژین (پَرژین: پرچین) پەرگوڵ (پَرگُل) پەروە (پَروه) پەرەنگ (پَرَنگ) پەژنا (پَژنا) پەسار (پَسار: نسار)