• vanak-slide-1.jpg
  • vanak-slide.jpg

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در ایران

در جمهوری اسلامی ایران ، ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری توسط قوه قضاییه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری انجام می شود .

آدرس وب سایت سازمان ثبت شرکتها : www.sherkat.ssaa.ir


+ وظایف اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

 
بموجب ماده دو طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دارای وظایف زیر خواهد بود :

الف ) ثبت شرکتهای تجارتی و موسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.

ب ) ثبت دفتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.

ج ) پلمب دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.

د ) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.

ه ـ ) ثبت موسسات خارجی در ایران.

و ) تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.


+ تاریخچه تشکیل اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری

قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 می باشد بموجب نظامنامه اجرایی همین قانون دایره ای به نام ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات تحت نظر ثبت کل مملکتی شکل گرفت که پس از آن بموجب آئین نامه 1327 تحت عنوان اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات و پس از الحاق کشور ایران به کنوانسیون پاریس مصوب مصوب 1327 (برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی) بعنوان اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با دو اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و اداره مالکیت صنعتی تشکیل گردید همچنین به منظور اجرای دقیق و همه جانبه اصل 44 قانون اساسی از جمله حوزه های فعالیت سازمان که می تواند در راستای اجرای اوامر مقام معظم رهبری نقش برجسته ای ایفاء نماید .

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی از جنبه ثبت شرکتها نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار ساختن سرمایه های سرگردان و از جنبه مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و حمایت حقوقی از تجار و بازرگانی و ..... بر عهده داشته و  با عنایت به مجوز شماره 194000/624 مورخ 29/11/85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .  این اداره کل به دو اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و  اداره کل مالکیت صنعتی تقسیم گردید و اصلاحیه طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب 1340 در تاریخ 24/2/86 از جانب ریاست معظم قوه قضائیه به تصویب رسید و عملاً به دو اداره کل تبدیل گردید .

-------------------

در طول فعالیت این سازمان ، همواره افراد برای انجام امور ثبتی خود ، نیاز به مشاوران و وکلایی داشته اند که این وکلا و این موسسات مشاوره در ایران ، علی الخصوص استان تهران به وفور یافت می شود .

ثبت شرکت در ایران ، ایران ، ثبت شرکتها در ایران ، راهنمای ثبت شرکت در ایران ، راهنمایی و مشاوره ثبت شرکت در ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما تماس بگیرید :

ثبت شرکت ونک

دسترسی سریع

ثبت شرکت در خارج از کشور

نقل و انتقال شرکت و برند ثبت شده

درخواست آنلاین ثبت شرکت

تماس با ما

ثبت شرکت

ثبت شرکتها

ثبت شرکت ها